Παρασκευή, 14 Ιουνίου

Συνάντηση με τον Ειδικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής Γρηγόρη Ζαφειρόπουλο, κατά την οποία συζητήσαμε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση, αφού οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, ως το ενδιάμεσο επίπεδο διοίκησης ανάμεσα στο κεντρικό κράτος και την Αυτοδιοίκηση, ασκούν τον έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ.
Τον ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.