Παρασκευή, 14 Ιουνίου

Ονομάζομαι Ανδρέας Κούκος   γεννήθηκα το 1970 και κατάγομαι από ένα όμορφο μέρος της Αχαΐας το Αίγιο . Από το 1991 είμαι στην ελληνική αστυνομία έχω το βαθμό του ανθυπασπιστή και Έχω υπηρετήσει σε σειρά ετών σε θέσεις ευθύνης και ευαίσθητες υπηρεσίες  Κατά τη διάρκεια της θητείας μου εχω τιμηθεί για την υπηρεσιακή μου απόδοση από την Ελληνική Πολιτεία με το μεταλλιο τησ
Αστυνομικής ευδοκιμήσ  υπηρεσίας Γ ταξεωσ. Από το 2007 μένω στη Βάρη είμαι παντρεμένος και έχω  δύο γιους
Ευχαριστώ την Κλαίρη Σαραντάκου για την πρόταση που μου έκανε να συμμετέχω και εγώ στο συνδυασμό  ΑΝΑΝΕΩΣΗ – ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ως Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με στόχο να συμβάλλω έμπρακτα με τις γνώσεις και την εμπειρία των τόσο ετών που έχω στα θέματα  ασφάλειας και  πρόληψης από κακόβουλες ενέργειες