Παρασκευή, 14 Ιουνίου

Ο Μάρκος Ράπτης δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις αφού είναι μια εμβληματική παρουσία με μεγάλη συμμετοχή στα κοινά και γνωστό φιλανθρωπικό έργο. Δεν θα παραθέσω το βιογραφικό του γιατί είναι τεράστιο. Το μόνο που θα πω είναι ότι ως Προέδρος της Τοπικής της Ν.Δ. Βούλας, την παρέλαβε με 27 μέλη και την έφτασε 2200 μέλη. Γνωρίζει και ασχολείται, όσο λίγοι, επί 45 έτη με τα προβλήματα του δήμου μας και συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να αναληφθεί δράση για την αντιμετώπιση των καυτών θεμάτων της πόλης μας που αφορούν το περιβάλλον, το οδικό δίκτυο και την χρηστή διαχείριση του χρήματος των Δημοτών. Η μεγάλη εμπειρία και οι γνώσεις του, σε συνδυασμό με τις ιδέες των νέων ανθρώπων, θα σηματοδοτήσουν την επανεκκίνηση του δήμου μας. Είμαι περήφανη που συντάσσεται στο πλευρό μου.
Όπως κρατά σταθερά το τιμόνι του σκάφους του ως κυβερνήτης σε Παγκόσμιους, Πανευρωπαϊκούς κι Εθνικούς αγώνες Ολυμπιακού τριγώνου και των CLASSIC BOATS, θα είναι δίπλα μου στο δύσκολο έργο της διακυβέρνησης του δήμου.
Ανανέωση – Οραμα για το μέλλον